Dodany: 2012-07-20 10:27:58

 

Bank centralnyBank centralny jest najważniejszym bankiem w danym kraju pełni rolę strażnika monetarnego. Jego obowiązkiem jest wykonywanie polityki monetarnej zleconej mu przez Radę Polityki Pieniężnej.

 

Nadrzędną jego funkcja ważną dla całej gospodarki i wszystkich jej podmiotów w tym dla biuro rachunkowe gdańsk jest emisja pieniądza. Emitowany pieniądz trafia do banków komercyjnych na kredyt to znaczy, że banki komercyjne muszą oddać całą kwotę co do złotówki a koszt kredytu stanowi stopa procentowa jaką ustala bank centralny fachowo nazywana stopą referencyjną zdradza księgowy z biuro rachunkowe gdańsk.

 

Banki centralne są w większości instytucjami o charakterze narodowym i państwowym, nie podlegają prywatyzacji nawet częściowej, muszą być niezależne od sektora prywatnego, bo tylko wtedy są w stanie realizować politykę monetarną oraz zalecenie organów decyzyjnych banku centralnego. Decyzje zapadające w banku centralnym są wiążące dla całego sektora bankowego a przez to dla klientów banków do których należy biuro rachunkowe gdańsk..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Bank centralny
Nick: