Dodany: 2012-07-20 10:43:30

 

Rada Polityki PieniężnejPolityka monetarna jest prowadzona za pośrednictwem banku centralnego, oddziałuje ona nie tylko na biuro rachunkowe gdańsk, ale też i ich klientów. Rada Polityki Pieniężnej jest organem nadzorczym nad bankiem centralnym w wypadku Polski mowa o NBP ,czyli Narodowym Banku Polskim.

 

Narzędziami NBP i przez to RPP są stopy procentowe, jest to instrument oddziaływania na rynek pieniężny.

 

Mamy kilka rodzajów stóp procentowych: lombardową, depozytową, referencyjną. Stopy procentowe to bardzo cenne narzędzie jak wskazuje księgowy biuro rachunkowe gdańsk, RPP to organ decydujący w ramach głosowania powszechnego nad poziomem stóp procentowych a ten z kolei wpływa na koszty kredytu czyli odsetki i to one są decydujące dla przedsiębiorców stanowiących bazę klientów dla biuro rachunkowe gdańsk i dla samego biura także, ale i również dla zwykłych pojedynczych kredytobiorców detalicznych. RPP jest tu organem decyzyjnym a NBP to organ wykonawczy to oznacza, że wykonuje on założenia polityczne przyjęte przez Radę Polityki Pieniężnej..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Rada Polityki Pieniężnej
Nick: